Menu

Erfdienstbaarheid

Een Erfdienstbaarheid is eigenlijk het recht  om ergens van gebruik te maken. Het vastleggen van een erfdienstbaarheid zorgt voor meer zekerheid. Het wordt vastgelegd in een notariële akte wanneer twee perceeleigenaren het eens zijn geworden.

Nadat deze akte is ingeschreven in het openbaar register bij het kadaster is de erfdienstbaarheid geldig. En nu komt wel een belangrijke zaak naar boven. Als u een huis koopt dan is het wel handig dat u op de hoogte bent van alle erfdienstbaarheden.

Een erfdienstbaarheid krijgt u gratis bij de aankoop van uw droomwoning, het hoort dus bij die woning. Stel dat u hier niet van op de hoogte bent dan zou u dus in een situatie terecht kunnen komen die u eigenlijk niet wil.  Enkele voorbeelden van erfdienstbaarheid zijn: het recht van overpad (meest voorkomende situatie), het recht van een goot, recht op uitzicht, recht van weg. Hieronder een bredere uitleg over erfdienstbaarheid.

Recht van overpad

Bij het recht van overpad heeft u het recht om over een deel van een perceel te lopen, en die ander mag ook over dat perceel lopen, wel altijd met de insteek om uw eigen woning binnen te komen. Zo kan het ook zijn dat de buurman dagelijks via uw oprit naar zijn eigen huis toe loopt. U moet zich zelf goed afvragen of u dit wilt. Weten hoeveel hypotheek u kan krijgen?

Het recht van een goot.

Bij eengezinswoningen loopt het regenwater door een regengoot welke gemeenschappelijk is. Het is zo dat beide buren het dulden dat elkaars regenwater door een gedeelte van hun gezamenlijke goot loopt.

Onderhoudskosten van Erfdienstbaarheid.

Indien u samen met de buren dus gebruik maakt van het recht op overpad dan dienen beiden buren het onderhoud te betalen.

Let op! Indien u een offerte laat maken en de buurman is het er niet mee eens dan mag u niet zo maar die opdracht laten uitvoeren.

Beide partijen moeten het schriftelijk eens worden. Indien een van beiden toch zonder toestemming van de ander de herstelwerkzaamheden aan het recht van overpad laat uitvoeren dan zijn de kosten voor de buurman die de opdracht heeft gegeven tot herstel.

Vraag altijd aan de verkopende makelaar per mail of er erfdienstbaarheden zijn en wat ze exact inhouden! Meer weten over Lex Wonen?

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Laagste hypotheeklasten

Lees meer
Call Now Button