Menu

Garant staan hypotheek

Garant staan ✅, borg staan van ouders✅. Mede hoofdelijk aansprakelijkheid⭐in de hypotheek. Plotseling huis toch haalbaar.

Kan u zelf 80 % van de hypotheek aan en bent u in staat om binnen 5 jaar de hypotheek op eigen naam te krijgen?

Ouders tekenen mee in de hypotheekakte en zijn voor 100% medeverantwoordelijk voor de betaling van de gehele hypotheek, niet alleen voor het tekort.

Bereken garant staan. Hoeveel hypotheek ontvangt u en voor hoeveel geld mogen ouders garant staan


  • Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Garant staan hypotheek

Garant staan hypotheek

Kunnen ouders garant staan voor hypotheek?

Ja, wij kunnen u helpen. Uiteraard moet de hypotheek ook passen op inkomen van uw ouders. Uit onze inkomenstoets zal blijken hoeveel hypotheek je zelf kan dragen. Garant of borg staan kan uitsluitend door een vader, moeder of beide ouders. Pleegouders worden ook toegestaan.

Bij je ouders moet het bedrag dat je tekort komt ruim passen binnen hun leencapaciteit. Wij maken dus ook een inkomenstoets van je ouders. Ouders staan borg of garant voor de betaling van de gehele hypotheek en niet alleen voor het gedeelte dat u tekort komt.

Garant staan hypotheek door ouders

Garant staan ouders in hypotheek

Garant staan ouders in hypotheek

Hierboven ziet u een voorbeeld van samenwoners die beiden € 22.000,- verdienen. Hun droomhuis kost € € 235.000,-. Hun maximale hypotheek bedraagt echter € 198.000,-. Dit is een tekort van  € 36.000,-. ruim. Als de ouders voldoen aan diverse voorwaarden zoals hieronder vermeld dan kunnen ze meetekenen in de hypotheek. Ze staan dan garant voor de betaling van de gehele hypotheek.

Regels omtrent garant staan door ouder(s)

De volgende regels zijn minimaal van toepassing voor de acceptatie van mede hoofdelijk aansprakelijkheid van ouders.

Bij ouders moet meer dan het restantbedrag van lening passen

Ook voor de ouders maken we dus een inkomenstoets. Hier gelden dezelfde regels als voor de koper. BKR en andere betalingsverplichtingen kunnen het garant staan voor eigen kind belemmeren. Bij de ouders moet het gedeelte dat u zelf tekort komt ruim passen binnen hun toetsing. Beoordeling en acceptatie komt altijd van de bank. Het begrip “ruim passen” is ter beoordeling van de bank.

Minimaal 75% zelf kunnen financieren

Staan uw ouders voor u garant dan moet u zelf dus minimaal 75% van de benodigde hypotheek kunnen financieren. Garant staan hypotheek door ouders is dan mogelijk.

Garant staan hypotheek alleen zonder NHG

Garant staan door ouders kan uitsluitend met een hypotheek zonder NHG. Ouders tekenen dan mee in de hypotheekakte bij de notaris. Kan u de hypotheek niet meer betalen dan gaan ze het geld bij uw ouders opvragen. Ouders worden dus mede-aansprakelijk voor de gehele hypotheek en gehele betaling. Ouders worden geen mede eigenaar van het pand.

Meetekenen ouders in de hypotheekakte bij notaris

Ouders gaan mee naar de notaris alwaar zij de hypotheekakte mede zullen tekenen voor het Garant staan.

Binnen 5 jaar hypotheek passend op eigen inkomen

Uw inkomen moet binnen 5 jaar groeien zodat de hypotheeklasten passend zijn volgens de inkomenstoets. U zal een verklaring moeten maken waaruit dit blijkt. Heeft u een onzekere toekomst zoek dan een andere woning die passend is bij uw inkomen. Aantonen kan middels verklaring werkgever of misschien wel via C.A.O. overzicht.

Als u dus niet kan aantonen dat de hypotheek over 5 jaar past dan kunnen ouders niet garant staan. U ziet dat alle bovenstaande punten van belang zijn voor het garant staan van ouders. Is er iets negatiefs dan is de kans groot op een afwijzing. Let op, gedurende het traject maakt u kosten zoals taxatie en advies- en dossierkosten alsmede stukje notaris. Bij eventuele afwijzing van de bank moeten deze  kosten wel betaald worden. U moet denken aan een bedrag van tussen de € 600,- en de € 1600,-.

BKR en financiële situatie ouder(s) 

Wellicht dat ene huis toch haalbaar. Uw inkomensprognoses zijn goed en ouders willen graag garant staan. Uiteraard worden uw ouders ook gecontroleerd bij de BKR.  Wij kunnen pas aan de slag als wij alle inkomensgegevens en BKR documenten van u hebben ontvangen.

Hoe kunnen ouders helpen met hypotheek?

Garantiestelling of borg door ouders voor hypotheek

Garantiestelling of borg door ouders voor hypotheek

Ouders kunnen kinderen helpen met een huis kopen.

Op welke wijze kunnen ouders helpen met hypotheek?

Vermogende ouders kunnen hun kinderen helpen aan een hypotheek. Hier gelden strikte regels voor. Onze kennis v.w.b. hypotheek van familie is te beperkt om hier uitgebreid over te schrijven.

Mee tekenen in hypotheekakte is mede hoofdelijk aansprakelijk

U ziet dus dat bij garant staan door ouders voor de hypotheek wel eisen gesteld worden aan zowel het kind als aan de ouders. Banken willen problemen zoveel mogelijk vermijden. Gedwongen verkoop eigen woning moeten we zoveel mogelijk zien te vermijden.

Ouders die garant staan dragen risico

Garant staan hypotheek door ouders is dus nooit zonder risico. Ouders moeten beseffen dat ze 100% aansprakelijk zijn voor de totale maandlast en niet alleen voor het garantiebedrag. In eerste instantie is de koper verantwoordelijk voor de betaling daarna de ouders.

Verschil tussen Borg staan en Garant staan

Ik kan er lang over praten maar zal het kort houden. Indien degene die borg staat wordt aangesproken om te betalen dan zal hij dat direct doen. Verder zal de borgsteller het maandbedrag verhalen bij de persoon waar hij borg voor staat. Bij garant staan wordt het bedrag niet verhaalt.

Eigen geld in hypotheek

Zoals u weet moet u van de bank eigen geld meenemen voor de kosten koper. Lex Wonen kan u helpen met een huis aankopen onder de marktwaarde waardoor minder eigen geld nodig is.
Lees hier eens verder hoe u zonder eigen geld een huis kan kopen.

 

Welke documenten moeten ouders aanleveren om garant te staan

Als ouders garant willen staan voor de hypotheek dan dienen ze altijd minimaal onderstaande documenten aan te tonen in pdf.

Salarisstrook, rest komt later.

Aantonen documenten door koper

Ongeacht of er iemand garant staat of niet, de volgende documenten moet je mailen in pdf.

BKR overzicht, werkgeversverklaring, salarisstrook, eigen geld(nader te bepalen), adres van aan te kopen woning(graag i.v.m. marktwaarde bepalen)

Voorbeeld van Borg- of garant staan van ouders

Voorbeeld 1. Garant staan hypotheek ouders

Julieke benaderde mij in 2018 voor een starterslening in Tiel. In Tiel zijn er geen startersleningen dus was mijn optie borg staan door ouders. Op het inkomen van Julieke kon ik € 179.000 hypotheek aanvragen. Vraagprijs woning was € 195.000. Julieke had een keurige baan en geen financiële verplichtingen.

Tijdens het inventariseren van de ouders deden bestaande roodstand mogelijkheden, drie mobiele abonnementen en een krediet de hypotheek bijna de das om. Omdat de ouders van Julieke met eigen geld alle kredieten afloste ging de hypotheek lukken. Die € 18.000,- die ze tekort kwam was minder dan 30%. Door toetsing van ouders bleek dat ouders een ruimte hadden van € 137.000,-. Aan de voorwaarde “ruim passen” is ook voldaan.

Garant staan van ouders met ander voorbeeld

Voorbeeld 2. Garant staan hypotheek ouders

Peter heeft een inkomen van € 33.000,-. Zijn maximale hypotheek bedraagt € 148.000,-. Zijn droomhuis kan hij kopen voor € 210.000,- welke past bij de formule 70% van aankoop huis. Die 70% van € 210.000,= bedraagt namelijk € 147.000,-. Op inkomen kon hij € 148.000 hypotheek krijgen. Ouders van Peter moeten voor € 62.000,- garant staan. (€ 210.000-€ 148.000).

Ouders verdienen € 52.000,=  en € 22.000,= wat betekend dat hun totale hypotheek € 389.700,= mag worden bij een rente van 2,2 %. Ouders hebben al een hypotheek van € 250.000,-.  Waarde van de woning bedraagt € 340.000,=. Er is overwaarde dus geen probleem om garant te staan voor de hypotheek. Hypotheekrente termijn loopt helaas nog 4 jaar. Dat betekend dat er met 5% getoetst moet worden.

U begrijpt wel dat hoe hoger de rente hoe lager de hypotheek mag worden. Door die 5% toetsrente mogen de ouders nog maar € 290.000,- verlenen. Hun huidige hypotheek was € 250.000,- dus € 40.000,= blijft er over om garant of borg te staan. Garant staan onmogelijk voor de ouders want. Dit is een werkelijke case die helaas slecht afliep.

U ziet dat niet alleen de inkomens bepalend zijn voor garant staan hypotheek.

Wat ouders moeten weten met garant staan

Garant staan door ouders betekend dus verantwoordelijkheid voor de totale bruto maandlast van de hypotheek. Ouders worden op dezelfde wijze getoetst als eigen kind. Er moet genoeg ruimte zijn in de financiering i.v.m. uw huidige hypotheeklasten. Uw rentevastperiode moet nog minimaal 5 jaar lopen. Garantsteller tekent mee in de hypotheekakte maar wordt nooit eigenaar. Garant staan ouders is voor de duur van 5 jaar maximaal.

Let op! Als beide ouders garant staan hebben wij van beide ouders een BKR overzicht nodig. Ook als van 1 van de partners het inkomen niet wordt meegeteld voor de berekening. Ga op tijd alle documenten aanvragen, ervaring heeft geleerd dat het completeren van de correcte documenten vaak 16 dagen duurt. Eerder kan u ook niet kopen.

Hoe verder met Garant of Borg staan?

Kijk eerst of u over 5 jaar méér verdiend omdat de garantiestelling dan vervalt en u moet dan op eigen benen staan. U kan als rekentool het volgende gebruiken. Elke € 100,- meer aan salaris is € 5700,- meer hypotheek. Staan ouders dus garant voor € 25.000,-  dan zal er over 5 jaar ongeveer € 500,-  bruto meer salaris moeten zijn. U moet dat dus wel aankunnen.

Uw opleiding en uw beroep is medebepalend of garant staan gaat lukken. Bent u timmerman in de bouw? Zal geen probleem zijn op dit moment, bouwvakkers zijn er te weinig.

Houd ons op de hoogte van de huizen die u gaat bezichtigen. Wij kijken met een schuin oog naar de marktwaarde. Vaak bent u minder eigen geld kwijt door onze beoordeling en hulp bij aankoop. Heeft u vragen omtrent hypotheek en garant- of borg staan door meetekenen van ouders bel ons gerust.

Organogram Lex Wonen

Organogram Lex Wonen

Organogram Lex Wonen

Update 28 oktober 2019