Menu

Hoeveel hypotheek boetevrij aflossen?

Op een hypotheek mag je jaarlijks 10% tot 20% extra boetevrij aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom. Rekenvoorbeeld : Hypotheek afgesloten op 1-4-2015 met als hoofdsom toen in die tijd € 201.500. Door de annuïteiten aflossing is de hypotheek nu nog groot € 198.000.

Maximale aflossing boetevrij

Maximale aflossing boetevrij is 10% van de oorspronkelijke hoogte dus € 20.150. Ook voor de toekomstige jaren mag men per jaar € 20.150 maximaal  boete vrij aflossen. Het is niet toegestaan om de niet gebruikte jaren later te gebruiken als inhaalruimte. De maximale boetevrije extra aflossing zoals in dit voorbeeld is gedurende de gehele looptijd dus maximaal € 20.150 per jaar.

Wil men eventueel meer aflossen dan contact opnemen met de bank of dit boetevrij mogelijk is. Steeds vaker wordt er gesproken over de mogelijkheid om boetevrij af te lossen. Een starterslening mag altijd boete vrij worden afgelost net zoveel als u wil. Er zit wel een minimum aan van € 150.- Er zijn een paar zaken waar u rekening mee dient te houden i.v.m. de hoogte van de boeterente.

Hoogte van de boeterente

Hoe hoger de hypotheeksom is des te hoger de boeterente.

Hoe langer de rentevast periode nog zou doorlopen hoe hoger de boeterente.

Hoe lager het boetevrije gedeelte hoe hoger de boeterente.

Om teleurstellingen te voorkomen dient u altijd eerst contact op te nemen met uw bank

en deze een boeteberekening laten maken.

Wanneer boetevrij aflossen?

U lost boetevrij af indien:

u de woning verkoopt.

uw woning bijvoorbeeld verloren gaat bij brand.

u een uitkering ontvangt van een overlijdensrisicoverzekering en daarmee de hypotheek aflost.

uw huidige rente hoger is dan de contractrente.

uw rentevastperiode is verstreken.

er een executieverkoop is van uw woning.

Tip!

Stel u heeft nog  € 45000 spaargeld op de bank staan waarover u amper rente ontvangt.
U zou kunnen overwegen om het bedrag boven de vrijstelling te gebruiken als
stukje extra aflossing. Tot € 25.000 is onbelast per persoon, daar boven
gaat u belasting betalen, in dit geval over € 20.000. U kan overwegen om
om die reden € 20.000 extra af te lossen,

Heeft u vragen bel ons gerust.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Hoe werkt het aanvragen van een hypotheek precies?

Lees meer
Call Now Button