Menu

Hulp ouders bij huis kopen

Samen met ouders een huis kopen
Samen met ouders een huis kopen

Ouders kunnen kunnen eigen kind helpen met een huis kopen door geld uit te lenen tegen marktconforme rente. Hierbij gelden een paar eisen die belangrijk zijn:

  1. Maak leenovereenkomst bij notaris
  2. Maak apart schenkingsovereenkomst bij notaris (los van leenovereenkomst)

Onder voorwaarden wordt u niet beperkt in de hypotheek via Lexwonen.nl. U kan op deze wijze , onder voorwaarden,  € 55.000,- méér lenen dan u kan op uw inkomen. U wordt dus niet gekort op uw hypotheek als u geld leent via ouders. Mooie constructie als ouders een beetje vermogend zijn.

Hoe kunnen ouders helpen met huis kopen?

Hulp ouders bij huis kopen

Hulp ouders bij huis kopen

Hulp van ouders kan als ouders vermogend zijn. Laat ik het zo zeggen, ze moeten in staat zijn om hun eigen kind onvoorwaardelijk € 55.000,- te lenen en wel tegen een rente van 12%. Dit is een aannemelijke rente die niet als een schenking wordt beschouwd door de fiscus. Check dit altijd zelf vooraf, door tijdsverloop kunnen zaken wijzigen.

Voorbeeld van ouders die eigen kind helpen met hypotheek

Tom uit Ede zocht een huis in Veenendaal en hij kon op inkomen € 375.000,- hypotheek krijgen. Vraagprijs van zijn droomhuis bedroeg € 450.000,-. Door inbreng van eigen spaargeld en door een lening van zijn ouders van € 55.000,- kon Tom samen met Lexwonen de woning kopen.

Ouders van Tom wilden eerst hun eigen hypotheek verhogen en dat bedrag uitlenen aan Tom. Omdat de hypotheekrente hoog is op dit moment hebben de ouders er voor gekozen om onvoorwaardelijk een lening te verstrekken in box 3 van hun spaargeld. Rente dus niet aftrekbaar voor Tom. Met het geld van zijn ouders € 55.000,-, het spaargeld en de maximale hypotheek van de bank heeft Tom de woning gekocht. Dankzij de hulp van ouders is huis kopen en de hypotheek mogelijk.

Hoeveel bedragen de maandlasten van die lening? 

De maandlasten van die lening van ouders bedragen € 55.000,- * 12% = € 6600,- per jaar, dus € 550,- per maand netto. Let op, netto, niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  Van deze lening van € 55.000,- laat u een Leenovereenkomst maken bij de notaris. Deze wordt getekend door de ouders en eigen kind. Door deze hulp van ouders kan eigen kind huis kopen.

Jaarlijks schenken ouders de betaalde rente terug aan kind

Omdat er ook een schenkingsverklaring komt ziet de geldverstrekker dat de betaalde rente van € 6.600,- per jaar terug komt bij eigen kind. Omdat eigen kind dus geen maandlasten heeft aan die lening verstrekt onze geldverstrekker gewoon 100% van de maximale hypotheek op het inkomen. Normaal gesproken zou je met een lening van € 55.000,- ruim € 200.000,- minder kunnen lenen. Door het terugschenken van de betaalde rente kan u veel méér lenen.

Hoe kijkt de hypotheekverstrekker naar de lening van ouders?

De geldverstrekker ziet aan de getekende schenkingsverklaring dat de rente jaarlijks wordt terug geschonken. De hypotheekverstrekker ziet dus dat u geen kosten maakt aan deze lening in box 3. U krijgt maximaal uw hypotheek op inkomen via Lexwonen,

Hoe kijkt de belastingdienst naar de jaarlijkse schenking?

Het bedrag wat jaarlijks geschonken mag worden door ouders aan eigen kind bedraagt in 2024 € 6.633,-. U ziet dat het bedrag dat terug wordt geschonken de vrijstelling niet overtreft. Eigen kind betaald € 6.600 per jaar en ouders schenken elk jaar maximaal dat bedrag terug.

De lening die verstrekt wordt door de ouders daar vindt de belastingdienst wel wat van. Ze zien dit voor de ouders als een belegging. Raadpleeg de belastingdienst of een accountant. Vanaf 2027 komt er een nieuwe wet omtrent box 3 en de heffing. 

De jaarlijkse schenking hoeft u niet als ontvanger op te geven aan de belastingdienst. Wel als het gaat om de eenmaal verhoogde vrijstelling van € 31.813,-.  Die is onder voorwaardenbelasting vrij maar moet wel worden opgegeven. Daar wordt een aantekening van gemaakt want die uitkering mag maar één keer in je leven.

Vaak wordt er gevraagd aan ons of die verhoogde vrijstelling naast de jaarlijkse vrijstelling mag lopen, dus € 6.633,- en eenmalig extra € 31.813,- in één kalender jaar? Antwoord: NEE, we praten over verhoogde vrijstelling van € 6.633 naar € 31.813 (cijfers 2024). En dat is éénmalig verhoogd. Wat natuurlijk wel mag is dat ouders in 2024 het kind de verhoogde vrijstelling schenkt en in 2025 de betaalde rente van de lening terug schenkt tot maximaal € 6.633,-. Raadpleeg accountant en of notaris. 

Wanneer krijgen de ouders hun geld terug?

Ouders lenen eigen kind onvoorwaardelijk een bedrag uit. In de leenovereenkomst wordt vermeld dat bijvoorbeeld bij verkoop van de woning ouders het geld terug krijgen. 

Welke risico’s zijn er voor de ouders en het kind?

De woningmarkt is onstuimig en het ziet er naar uit dat de woningprijzen de komende 10 tot 15 jaar de pan uit reizen. Met terug betalen is dat in deze situatie geen probleem. Stel dat de woningmarkt een stapje terug doet dan kan er ook een restschuld overblijven. Wij kunnen mooi roepen dat de woningprijzen sinds 1970  twintigvoudig is gestegen, in die periode zijn ook een paar dipjes geweest. Als je net in die periode moet of wil verkopen loop je dat risico.

Ik vind de te betalen rente een beetje hoog

De belastingdienst wil dat u marktconforme rente betaald, anders zien ze het als een schenking. Marktconform debetrente is in 2024 15%. Kamer van Koophandel verteld dat een marge van 25% hoger of lager aanvaardbaar is.

Lexwonen heeft dus rekening gehouden met een rentepercentage van 12%. Dit is 20% lager in de plaats van 25%. Veiligheidsmarge is redelijk.

Overleg altijd met notaris en fiscalist

Kan u geen woning kopen en willen ouders u ondersteunen met een lening? Ga altijd vooraf naar de notaris. Lexwonen of een collega van Lexwonen kan u helpen aan hogere hypotheek door een lening van ouders. Op deze wijze helpen ouders kinderen kopen in een lastige tijd.

Eerst inventariseren voordat je geld leent van ouders

Geld lenen van ouders ga je pas doen als je ons:

  • overzicht van BKR hebt gemaild (bkr.nl)
  • hypotheekberekening hebt gemaakt via Lexwonen.nl

Bel gerust 06-83944458, Lexwonen, mag 7 dagen per week. Geld lenen van ouders en de rente terug schenken is één van de manieren om toch een huis te kunnen kopen. Lukt dat niet? Weet dat samen een woning kopen met ouders tot 4 personen ook tot de mogelijkheid behoord. Niet alleen met ouders maar ook met een stel vrienden.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button