Menu

Snel een hypotheek regelen

Hypotheek binnen 24 uur is mogelijk nadat wij samen met u alle stappen hebben doorlopen. De volgende werkzaamheden zijn geen werkzaamheden die wij samen snel kunnen doorlopen. Een gemiddeld  hypotheekproces duurt 20 tot 35 werkdagen. LET OP! In Corona tijd kan dat nog langer duren.

Snel een hypotheek regelen

Snel een hypotheek regelen

  • Doornemen DVD en dienstenwijzer
  • Inventarisatie hypotheek
  • Uw wensen en risico’s
  • Bouwkundige keuring
  • Aankoopbemiddeling
  • Controle koopakte en ontbindende voorwaarden
  • Regelen notaris en taxatierapport

De hierboven genoemde werkzaamheden duren gemiddeld 15 tot 20 werkdagen.

Juiste documenten aanleveren in belang van hypotheekproces

Afhankelijk van de correctheid, juistheid en snelheid van de aangeleverde documenten zal het akkoord op de hypotheek bepalen. Het hypotheekadvies en alle werkzaamheden er om heen kan niet sneller dan de 15 werkdagen.

Stel u heeft een huis aangekocht en het enige wat u waarschijnlijk weet is dat het op inkomen haalbaar is. Voor ons is dat een slecht scenario.  Indien u allerlei kredieten heeft of andere betalingsverplichtingen  dan duren zaken langer.

Een gedegen advies over hoe te handelen met kredieten en andere betalingsverplichtingen  vergt veel tijd.

Onze ervaring is dat bij betalingsverplichtingen, scheidingen en bij contracten voor bepaalde tijd het hele hypotheekproces wel 25 werkdagen kan duren. Vaak hebben klanten niet de juiste documenten op tafel en zullen deze bij diverse instanties aangevraagd moeten worden.

Op het moment dat alle benodigde documenten volledig en correct zijn kan de bank meestal binnen 24 uur een akkoord geven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat de bank aanvullende vragen heeft i.v.m. uw persoonlijke situatie. Vaak vragen banken dan aanvullend bewijsmateriaal. Voordat u deze informatie heeft bent u vaak al weer een paar dagen verder. Een hypotheek binnen 24 uur is dan lastig.

Totale hypotheektraject ongeveer 15 werkdagen

Op het moment dat het laatste document juist en op correcte wijze is aangeleverd gaat de 24 uur in. Wij verwerken alle documenten snel maar zijn afhankelijk van uw situatie.

De banken gaan pas uw dossier controleren als het laatste gevraagde document aangeleverd is. Heeft u haast met een hypotheek maar het dossier is complex dan kunnen daar vragen over komen. Vragen zullen vertragen. Wij garanderen nooit vooraf  de doorlooptijden van de hypotheek.

Wanneer gaat die 24 uur in

Hypotheek binnen 24 uur gaat in op het moment dat wij alle documenten hebben gemaild incl. het getekende rentevoorstel (offerte). Wordt er nog een document vermist, de bank gaat alles pas controleren als alles compleet is. Dus laatste PDF gemaild naar de bank dan gaat die 24 uur pas in. Niet alle banken redden dit in 24 uur, u hoort van ons welke banken dit zijn. Zijn al deze documenten correct en volledig dan krijgt u binnen 24 uur de bindende offerte.

Totale hypotheekproces 15 werkdagen

Over het algemeen kan u gerust zeggen dat het gehele traject minimaal 15 werkdagen duurt. Er zijn diverse banken waar al uw documenten nog eens een week blijven liggen. Altijd worden de dossiers door meerdere medewerkers gecontroleerd  en zit tussen deze controle meerdere dagen. Wij zullen die banken adviseren die een vlotte doorloop hebben. Uiteraard doen wij dit alleen als deze bank past bij uw wensen en persoonlijke situatie.

Snel een hypotheek

Snel een hypotheek is voor zowel de kopende als de verkopende partij belangrijk. Snel je maximale hypotheek opvragen via lexwonen.

De verkopende makelaar wil graag weten of jij wel kredietwaardig bent. Ook voor de koper zijn het vaak zenuwslopende dagen.

Hoe sneller finaal akkoord hoe minder stres en hoe eerder u met de inrichting van de woning kan beginnen. Een hypotheek binnen 24 uur is een streven van ons nadat alle documenten door ons akkoord zijn bevonden. Het is voor de verkopende makelaar prettig als u hem tussentijds op de hoogte houdt van het hypotheekproces.

U wint daarmee nu op dit moment de huizenmarkt hot is.

Hypotheekvoorstel snel aanvragen is mogelijk

N.a.v. uw aangeleverde documenten kunnen er vragen komen. Vergeet niet dat dit de doorlooptijd dusdanig kan vertragen. Het is dan afhankelijk van de snelheid wanneer wij het gevraagde document, altijd in PDF, kunnen mailen. Mocht de bank aanleiding zien om meerdere documenten achteraf aan te vragen dan kan dat de snelheid wederom vertragen. Alles is er wel op gericht om hypotheek binnen 24 uur vlot te regelen.

Ontbindende voorwaarden 4 tot 5 weken

Gemiddeld zeggen wij altijd dat u de ontbindende voorwaarden 4 tot 5 weken moet aanhouden. Uw persoonlijke situatie is afhankelijk van het termijn van ontbindende voorwaarden. Maak afspraken met uw adviseur over de ontbindende voorwaarden.

Indien het duidelijk is dat de uiterste datum van ontbindende voorwaarden niet gehaald kan worden vraag dan direct om verlenging. Het is voor de verkopende partij ook prettig om tijdig duidelijkheid te hebben. Overleg met uw adviseur of uw hypotheek binnen twee dagen goed komt.

Lex Wonen Hypotheek Specials

Kijk op onze homepage welke specials wij regelen.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button