Menu

Hypotheek voor zelfstandig ondernemer

Hypotheek voor zelfstandig ondernemer

Een hypotheek voor zelfstandig ondernemer wordt anders berekent dan bij een werknemer. Ook startende zelfstandigen komen in aanmerking voor en hypotheek.

Hoe wordt de hypotheek berekend?

De hoogte van uw inkomen uit onderneming wordt berekend aan de hand van de gemiddelde netto winst van de afgelopen drie boekjaren, met als maximum de nettowinst van het laatste jaar. Het is mogelijk dat door nader ingesteld onderzoek  het inkomen gecorrigeerd wordt. Een financiering voor zelfstandigen kan je gerust een complexe hypotheek noemen.

Hypotheek voor eenmanszaak (ZZP), Vennootschap onder firma of maatschap 

Hypotheek voor zelfstandigen zoals hierboven omschreven worden als volgt getoetst. Nettowinst wordt vastgesteld door het aantonen van de laatste drie IB-aangiftes.

 

Startende ondernemer en hypotheek

Hypotheek voor startende ondernemer is niet onmogelijk. Het is uiteraard wel logisch dat er geld verdiend moet zijn. Het feit dat er tegenvallers zijn is geen excuus op een hoger hypotheek.

Wie zijn startende ondernemers?

Als de aanvrager nog niet drie volledige boekjaren als ondernemer werkzaam is. Er wordt voor de hypotheekbeslissing ook gekeken naar prognoses. Voorwaarde is dat de ondernemer minimaal één volledig boekjaar als zelfstandig ondernemer werkzaam is.

De uiteindelijke beoordeling geschied dus op een combinatie van prognoses en ware cijfers van drie boekjaren.

Uw inkomen wordt bepaald aan de hand van jaarrapporten, IB-aangiftes en prognosecijfers. Ook IB aangiftes van eventueel loondienstverband worden gebruikt. Heeft u tijdens uw loondienstverband gelijksoortig werk gedaan dan kan het zijn dat dit inkomen wordt meegeteld.

Maximale toetsinkomen startende zelfstandigen

Maximaal 80% van uw toetsinkomen kunnen we gebruiken voor het bepalen van de maximale hypotheek. Even een voorbeeld: Gemiddelde netto winst starter € 35.000. Maximale hypotheek bedraagt voor een niet starter € 165.000. Startende zelfstandige ondernemers zullen gecorrigeerd worden door van het toetsinkomen met 80% te nemen. € 35.000,- X 80% = € 28.000.  Hierdoor is een hypotheek mogelijk van € 130.200 in dit voorbeeld. Let op, dit zijn voorbeeldbedragen.

ZZP hypotheek voor zelfstandigen

Hypotheek voor een zelfstandig ondernemer werkt dus anders. Ook hier is belangrijk om te weten dat kredieten en financieringen uw maximale hypotheek verlagen.

Bel Lexwonen gerust indien u vragen heeft over de hypotheek voor zelfstandig ondernemer.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Laagste hypotheeklasten

Lees meer
Call Now Button