Menu

Koopakte

Koopakte

Koopakte

Een koopakte, ook wel bekend als het koopcontract of de koopovereenkomst, is een juridisch document dat de overeenkomst tussen de verkoper en de koper van een woning vastlegt. In de koopakte worden de voorwaarden en details van de verkoop opgenomen. Hoewel de specifieke inhoud kan variƫren op basis van wat er is afgesproken, zijn hier enkele van de typische elementen die je in een koopakte kunt vinden.

Partijen in koopakte vermeld

De namen en contactgegevens van de verkoper(s) en koper(s).

Beschrijving van het onroerend goed

Een gedetailleerde beschrijving van het te verkopen pand, inclusief adres, kadastrale gegevens, en eventuele bijlagen zoals plattegronden.

Koopsom onroerend goed

De overeengekomen prijs voor het onroerend goed moet altijd vermeld worden in de koopakte.

Datum van overdracht

De datum waarop de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden.

Ontbindende voorwaarden

Eventuele voorwaarden waaronder de koper de koop kan ontbinden, bijvoorbeeld op basis van financiering of bouwkundige keuring. U kan tegenwoordig zonder voorbehoud van financiering een huis kopen zonder dat u risico loopt.

Waarborgsom of bankgarantie

Het is gebruikelijk dat de koper een waarborgsom stort of een bankgarantie verstrekt als zekerheid voor de verkoper.

Notaris

De naam van de notaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van de akte van levering en de overdracht van eigendom.

Overdrachtsbelasting en kosten

Informatie over wie verantwoordelijk is voor welke kosten, waaronder overdrachtsbelasting, notariskosten, en eventuele makelaarskosten.

Oplevering en staat van het pand

De staat waarin het pand wordt opgeleverd, inclusief eventuele roerende zaken die worden overgenomen.

Boeteclausule

Een clausule die bepaalt welke boete er volgt als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt.

Leveringsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder de eigendomsoverdracht plaatsvindt, inclusief mogelijke afspraken over de staat van het pand op het moment van overdracht.

Aanvaarding: De datum waarop de koper het eigendom aanvaardt en in bezit neemt.

Algemene bepalingen: Eventuele aanvullende bepalingen of clausules die relevant zijn voor de specifieke transactie.

Het is belangrijk om te beseffen dat een koopakte een juridisch bindend document is en zorgvuldig moet worden opgesteld om de belangen van zowel de verkoper als de koper te beschermen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een notaris of advocaat voordat je een koopakte ondertekent. Lexwonen is hypotheekadviseur en erkend aankoopbemiddelaar die u helpt met aankoop, hypotheek en de koopakte.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Lastig huis te kopen

Lees meer
Call Now Button