Menu

Ontbindende voorwaarden verlopen?

Ontbindende voorwaarden verlopen?

Ontbindende voorwaarden verlopen?

Zijn de ontbindende voorwaarden verlopen? Kan u geen hypotheek krijgen en heeft u alles geprobeerd? Ik som even wat zaken op waar uitspraken over zijn van de rechtbank. Ook van tussenstanden van de rechtbank, definitieve uitspraken volgen. De standaard 10% boete die vermeld staan in de NVM koopaktes en overige koopaktes kunnen de prullenbak in als u te goeder trouw heeft gehandeld. Let op, onderstaande verhalen zijn concrete voorbeelden, het geeft geen garantie in jullie eigen zaak. Wij maken onderscheid tussen het verlopen van ontbindende voorwaarden bij bestaande bouw en nieuwbouw door aannemer. Ook maken we verschil tussen verstrijken ontbindende voorwaarden of opzeggen van de koopovereenkomst.

Ontbindende voorwaarden verlopen bij bestaande bouw

  • Als huizenkoper heb je er alles aan gedaan om 1 afwijzing te krijgen. Je bent te laat met reageren en komt te laat met de afwijzing. In principe ben je fout omdat je niet volgens de koopovereenkomst hebt gehandeld. Verkoper eist de 10% op. Dus stel je hebt een woning gekocht voor € 650.000,- dan bedraagt de boete € 65.000,-.

Er zijn uitspraken van rechters die in deze situatie uitsluitend de werkelijk geleden schade laten uitkeren. In één situatie bedroeg de werkelijke schade ruim € 7.000,-. Dat was € 50.000,- minder dan de opgeëiste 10% door verkopende partij en diens makelaar.

Naar redelijkheid en billijkheid heeft gelukkig de overhand

In deze situaties waarbij iemand niet bewust nalatig is geweest of probeert onder de koopakte uit te komen wordt vaak anders gerekend. Uiteraard mag het ook niet zo zijn dat de schade aan de verkoper groter is dan de uitgesproken boetebedrag van de rechter.

  • Huizenkoper heeft niets van zich laten horen of komt met een z.g.n. afwijzingsbrief zonder het aangevraagde hypotheekbedrag, zonder adres aan te kopen woning en of zonder onderbouwde redenen van afwijzing.

Lexwonen hoort hier wekelijk over via media en collega’s. Gaan aspirant kopers makkelijk om met het laten verlopen van de ontbindende voorwaarden? Zoeken ze een excuus omdat ze onder de koopakte uitwillen? Deze categorie moet keihard aangepakt worden. Deze groep zijn bij het verlopen van de ontbindende voorwaarden bij een bestaande woning 10% kwijt, soms meer.

Ontbindende voorwaarden verlopen bij aannemer i.v.m. nieuwbouw

Ontbindende voorwaarden verlopen bij nieuwbouw via aannemer

Ontbindende voorwaarden verlopen bij nieuwbouw via aannemer

Heb je de ontbindende voorwaarden van een koop aannemingsovereenkomst laten verlopen?

  • Koper heeft pas 12 dagen na het verlopen van de overeenkomst gereageerd en heeft de overeenkomst opgezegd.

In deze situatie gelden er andere wetten als het blijkt dat koper met smoesjes onder de koopovereenkomst probeert uit te komen. In één zaak heeft de rechter beslist dat de boete berekend moet worden over de koopsom volgens de koop aannemingsovereenkomst minus de bezuinigingen.

Dus stel je hebt een koop aannemingsovereenkomst getekend voor € 650.000,-?  De aannemer moet nu van de rechter inzichtelijk maken welke besparingen er zijn geweest omdat de koop opgezegd wordt.  Dus in deze situatie € 650.000,- minus de kosten van personeel, goederen en zo verder. In zo’n situatie, wanneer een overeenkomst wordt opgezegd kan de boete op tonnen komen. Vaak laat de aannemer beslag leggen op de grond tot dat de rechter anders beslist of als de koper en aannemer er samen uitkomen.

Wil jij onder een koopovereenkomst uitkomen dan kost je dat altijd geld! Twijfelt de rechter of kan de koper niets bewijzen maar komt de koper met ongeloofwaardige argumenten? Het verzacht de boete niet.

Redenen en smoesjes om onder de koopakte uit te komen na 3 dagen bedenktijd

Hier de top 3 van redenen waarom huizenkopers onder de koopovereenkomst willen uitkomen, na het verstrijken van de wettelijke 3 dagen bedenktijd en vóór de oplevering of overdracht

  1. Ze kunnen elders goedkoper kopen of bouwen, zien een andere woning
  2. Relatie is over en zoeken een afwijzing via een intermediair nadat hypotheek akkoord was of bijna akkoord
  3. Durven het niet aan i.v.m. wijzigingen baan of de veranderende huizenmarkt

Relatiebreuk is geen geldige reden om koop te ontbinden

Is de relatie vóór de overdracht of vóór de oplevering over? Het is begrijpelijk dat beiden niet in dat huis willen wonen. Toch blijven ze beiden verantwoordelijk voor de aankoop. Het breken van een relatie is nooit een geldige reden om een overeenkomst te ontbinden. Je moet vooraf alles goed overdenken. Een bank of hypotheekadviseur mag nooit meewerken aan een onterechte afwijzing. Wij gaan er niet op in wat een onterechte afwijzing is of een terecht afwijzing. Wij zijn geen rechters.

Als de ontbindende vooraarden zijn verlopen

Zijn de ontbindende voorwaarden verlopen, ga nooit proberen de boel te flessen. De rechter zal altijd naar redelijkheid en billijkheid een  uitspraak doen. De boeteclausule van 10% kan de prullenbak in omdat dit een standaard clausule is die niet in elke situatie past. Een rechtelijke uitspraak kan twee kanten op gaan.

Snel een hypotheekaanvragen of heeft u een afwijzing? Probeer het via lexwonen.

Ik wil een indicatie wat ik moet bieden voor de volgende woning:

  • Hidden

  • Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Ik heb de datum van financieringsvoorbehoud laten verstrijken en heb nog geen hypotheekakkoord, wat nu?

Lieg nooit en probeer alsnog een hypotheekakkoord te verkrijgen. Bel met een advocaat voor advies. Wat wij schrijven zijn uitspraken en gedeeltes van uitspraken i.v.m. het laten verstrijken van ontbindende voorwaarden. Smoesjes en proberen onder een koopakte uit te komen door relatiebreuk of twijfel qua baanzekerheid is niet mogelijk. Uiteindelijk is een advocaat diegene die jouw advies geeft, niet lexwonen.nl.

Ik heb een woning gekocht en wil nu van de koopakte af omdat de relatie uit is. Hoe nu verder om zoveel mogelijk de schade te beperken?

Je advocaat is diegene met het beste advies, hier wel een paar gebruikelijke gebeurtenissen. Het gebeurd vaak dat de kopers de woning afnemen en het huis weer in de verkoop zetten omdat relatie uit is. Soms worden ze er financieel beter van. Bij een nieuwbouw hypotheek bij zelfbouw via aannemer gaat dit anders, lees de blog.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Laagste hypotheeklasten

Lees meer
Call Now Button