Menu

Risico’s van een eigen woning.

Indien u een eigen woning koopt met of zonder starterslening dan loopt u altijd minimaal de volgende risico’s. Renterisico, Arbeidsongeschiktheidsrisico/W.W. risico, Risico op verval.

Renterisico

Met renterisico bedoelen we het risico dat u loopt nadat uw rentetermijn is afgelopen. U heeft bijvoorbeeld gekozen voor een hypotheek met een renteduur van 10 jaar voor 1,55%. Na die 10 jaar gaat u een nieuw contract aan v.w.b. het rentevast periode. Stel dat de rente tegen die tijd op 3,9% staat dan gaan uw lasten fors omhoog.

Wilt u dat risico lopen of kan u dat risico wel lopen. Dit risico moet u goed voor ogen houden. Voor een rentetermijn van 30 jaar betaald u iets meer maar wellicht past dit beter bij u. De laagste rente is niet altijd heilig, vraag altijd om voorbeelden te bekijken van hogere rentes. Maak zorgvuldig uw afweging wat u past.

Arbeidsongeschiktheid en W.W.

Indien u arbeidsongeschikt wordt of in de W.W. terecht komt zal uw inkomen aanmerkelijk dalen. Sterker nog, er bestaat een gerede kans dat u zelfs in de bijstand komt i.p.v. de W.W. Bekijk de diverse scenario’s van ziekte en W.W. uitkering die u ook zouden kunnen treffen. Of u nu koopt met of zonder starterslening de betaalbaarheid van de hypotheek kan in het gedrang komen. Vraag om diverse scenario’s te berekenen. Denk er over na of u dit risico wil of kan lopen. Ben er ook van bewust dat er en risico kan zijn dat u de woning moet verkopen. Vraag uw adviseur naar deze risico’s.

Risico op verval

Dit betekend dat als uw woning is afgebrand dat uw eigendom totaal weg is behalve de vervuilde grond. Zorg er voor dat u goed verzekerd bent voor deze risico’s. Laat u zich goed adviseren door een specialist. Vraag naar de risico’s die u loopt. Kijk niet alleen naar de prijs. Wilt u meer weten over Lex Wonen en zijn hypotheekwerkzaamheden kijk dan op onze thuis pagina.

Huis kopen en eigen geld

Het risico op een tekort aan eigen geld kan u tijdens het aankoopproces de das om doen. Via banken en tussenpersonen heeft u vaak veel eigen geld nodig. Lees onze blog hoe wij het juiste bod bieden.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button