Menu

Vereniging van Eigenaren (V.V.E.)

Als u een appartement koopt bent u automatisch lid van de  ”  Vereniging van Eigenaren “. U betaalt maandelijks een van tevoren afgesproken bedrag per maand als bewoner van het appartement.

VVE vergadert minimaal 1 keer per jaar.

Minimaal 1 keer per jaar moet er een vergadering gepland worden door de VVE, hier worden de volgende zaken besproken en of geregeld. Stand reservefonds, vaststellen servicekosten komende jaar, begroting vaststellen komende jaar, bespreken exploitatieoverzicht, vaststellen of bespreken huishoudelijk reglement. Het is van groot belang dat u hierbij aanwezig bent zodat u weet wat er zich afspeelt.

Servicekosten.

Elke maand betaald u servicekosten welke gebruikt worden voor o.a. opstalverzekering waarin u verplicht deelneemt, storten reservefonds, en normaal onderhoud.

Reservefonds

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om per jaar 0,5% van de herbouwwaarde in het reservefonds te stoppen. Dit i.v.m. groot onderhoud appartement.

Inschrijving K.v.K.

De VVE moet verplicht ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel. Indien er wijzigingen komen in het bestuur van de VVE dan moet dat doorgegeven worden aan de KvK.

Huishoudelijk regelement

Let op!  Voordat u een appartement koopt vraag altijd het huishoudelijk reglement op. Hier kunnen echt zaken in staan wat voor u van belang is. Bijvoorbeeld verboden te lopen met naaldhakken, verplichting isolatie te plaatsen op de grond, verboden voor dieren, niet meer dan 2 loges. Indien u loges heeft en u bent zelf niet thuis dat de loges zich niet na 20.00 uur op de galerij bevinden. Deze voorwaarden maak ik regelmatig mee. U moet hiervan op de hoogte zijn.

Verslag laatste vergadering

Vraag altijd om het verslag van de laatste vergadering. Hier staan de agendapunten in en wat er besloten is. Dit is wel degelijk van belang voor u. Stel dat er besloten wordt dat iedereen € 1000 stort in de pot om bijvoorbeeld problemen op te lossen dan is het wel van belang dat u dat weet. U kan niet zeggen dat u dat niet wist.

Voor meer info bel ons direct!

Update, 12 september 2019

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Alles wat je over het plaatsen van spouwmuren wil weten

Lees meer
Call Now Button