Menu

Verklaring herkomst eigen middelen

Wanneer moet u een verklaring van herkomst eigenmiddelen aantonen voor de hypotheekaanvraag⭐? Een bankrekening waar je aan kan herleiden waar het eigen geld vandaan komt en van wie het af komt is verplicht op het moment als u eigen geld nodig heeft voor de hypotheek.

Aantonen herkomst eigen middelen altijd verplicht

Koopt u een eigen woning dan heeft u eigen geld nodig i.v.m. de kosten koper. In geheel Nederland is het nu ook al zo dat u hoger moet bieden op een huis. LexWonen maakt sinds 2021 dagelijks mee dat kopers tussen de € 25.000,- en de € 150.000,- aan eigen geld nodig hebben. Herkomst aantonen van eigen geld is wettelijk vastgelegd en berust altijd op verantwoording van:

  1. De hypotheekadviseur
  2. De notaris, poortwachtersfunctie

Herkomst eigenmiddelen controle door hypotheekadviseur

Er zijn banken waar u moet aantonen hoe u aan het eigen geld komt, er zijn ook banken die herkomst van eigen middelen niet controleert en de verantwoording afschuift naar de hypotheekadviseur. Hoeveel hypotheek u kan krijgen hangt tevens af van het eigen geld. Hoe hoger uw eigen inleg des te meer hypotheek u kan krijgen.

Voorbeeld verklaring herkomst eigen middelen

Joost Zwartgeld uit Utrecht heeft een woning gekocht in Utrecht voor € 500.000,-. Vraagprijs woning € 475.000,-.  Taxatierapport geeft een marktwaarde van € 460.000,-. Hoe gaat LexWonen te werk met Joost Zwartgeld?

Maximale hypotheek bedraagt  voor Joost € 460.000,- want dat is de waarde van zijn droomhuis. De kosten koper bedragen € 18.000,-. De woning is dus € 40.000,- minder waard dan waar hij voor is aangekocht. Dit geld en de kosten koper van € 18.000,- moet herleid worden waar dat geld vandaan komt. Dat is dus € 58.000,-. Een goede verklaring geeft geen probleem.

Hoe herkomst eigen middelen aantonen?

Lex Wonen kijkt op het saldo van betaalrekening en spaarrekening van 12 maanden geleden tot en met vandaag. Stel nu dat het saldo positief is gestegen met € 50.000,- binnen 1 jaar dan gaan wij controleren hoe dit kan. Herleiden waar en door wie dit gestort is. Regelmatig gebeurd het dat ouders éénmalig een schenking hebben gedaan van € 50.000,- of hoger. Dit is te herleiden en is akkoord. Uiteraard moet er wel een schenkingsverklaring gemaakt worden en moeten de ouders dit opgeven aan de belastingdienst, ook al is dit belastingvrij.

Herkomst eigen middelen dubieus!

Blijkt het geld dubieus verkregen te zijn dan zijn hypotheekadviseurs, notarissen en banken verplicht dit te melden bij FIU-Nederland. FIU-Nederland controleert achter de schermen de verdachte. Niet alleen het herleiden van dat geld maar zij gaan veel dieper en zijn daar toe bevoegd. FIU-Nederland gaat de strijd aan tegen witwaspraktijken, criminele organisaties en terrorisme.

Verklaring herkomst eigen geld moet duidelijk zijn

Herkomst eigen middelen moet onomstotelijk worden bewezen. Stel dat 2 mensen met een inkomen van € 45.000, – bruto binnen 2 jaar € 50.000,- netto gespaard hebben? U kan op uw klompen nagaan dat dit niet zelf gespaard kan zijn. Geen probleem, als kopers maar kunnen aantonen hoe ze er aan zijn gekomen. Het traceren en registreren van onregelmatigheden is door de AFM verplicht gesteld. Let op, bent u starter op de woningmarkt ? Kijk hier naar de goedkoopste hypotheekadviseur woningfinancieringen.

U kan er vanuit gaan dat als een bank of hypotheekadviseur hier slordig mee omgaat dat dit de vergunning kost.

Ik heb nog niet genoeg eigen geld om aan te tonen, kan dat ook voordat ik naar de notaris ga?

Voordat de hypotheekaanvraag gedaan wordt moet u uw eigen geld aantonen. Herkomst en totaal bedrag is belangrijk voor de bank. Lexwonen kan vaak gedeelte eigen geld meefinancieren zodat u minder hoeft aan te tonen.

Ik kan niet voldoende eigen geld aantonen, kan ik dit niet met een krediet oplossen?

Nee, als u een krediet neemt dan past vaak de hypotheek niet meer. Laat ons berekenen of een krediet naast de hypotheek kan lopen.

Mijn vader wil mij gratis geld lenen wat ik ooit terug betaal, is dat mogelijk?

Nee, al het geleende geld wordt zwaar meegeteld in de hypotheekberekening. Uw vader kan u wel onder voorwaarden geld schenken.

Ik heb gehoord dat ik veel geld moet aantonen omdat ik veel meer moet bieden, hoe zit dat?

U moet overbieden op een huis om te kunnen kopen. Via Lexwonen kan u vaak een groot gedeelte meefinancieren waardoor u zelf minder spaargeld hoeft aan te tonen. Houd wel rekening met € 50.000,-.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button