Menu

Wanneer is er een BENG berekening nodig?

Binnen de bouwsector is de BENG berekening volledig bekend, het staat voor de ontwikkeling van ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. Sinds 2021 dienen vergunningaanvragen voor de nieuwbouw te voldoen aan eisen van BENG. Het is dus duidelijk: voor alle nieuwbouw, zowel voor zakelijke als particuliere doeleinden is een BENG berekening nodig. Van nieuwbouwwoning tot bedrijfspand of overheidsgebouw; allen dienen zij te voldoen aan de BENG eisen.

Is hiermee de BENG berekening hetzelfde als het EPC (Energie Prestatie Certificaat)? Nee, een energieprestatie certificaat brengt het energielabel van een gebouw in kaart en de verbeterpunten, dit is dus iets anders dan de BENG eisen.

BENG berekening laten uitvoeren

De BENG eisen zijn ontwikkeld om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en om uiteindelijk de CO2-uitstoot te verminderen; kortom, om Bijna Energie Neutrale Gebouwen te ontwikkelen en te waarborgen voor nu en in de toekomst.

Een BENG berekening mag echter niet zomaar door iedere willekeurige bouwadviseur uitgevoerd worden; alleen gecertificeerde adviseurs, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd en examen hebben afgelegd, zijn gelegitimeerd voor het uitvoeren van een BENG berekening. Duraplus is er voor de bouwsector om een BENG berekening uit te voeren. Het snel uitvoeren van een BENG berekening kan van belang zijn voor het hele bouwproces; vergunningsaanvragen lopen immers vaak stagnatie op doordat meerdere partijen documenten dienen aan te leveren om een totale vergunningsaanvraag in te dienen. Duraplus houdt rekening met de gevraagde snelheid en kan dus adequaat de klant verder helpen.

Wat zijn de BENG eisen?

Een BENG berekening bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen die aan elkaar verwant zijn uiteraard. In grote lijnen te omschrijven als volgt:

  • BENG 1 – De eerste eis verhoud zich tot de maximale hoeveelheid energie die een gebouw mag verbruiken voor verwarming, eventuele koeling, ventilatie en warmwaterproductie. Dit wordt uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Kortom, de maximale energiebehoefte.
  • BENG 2 – De tweede eis is gericht op het primaire energieverbruik van een gebouw. Dit met als doel de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals het gasverbruik. Het betreft het totale energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwaterproductie, verlichting en apparatuur, omgerekend naar primaire energie, wat meestal wordt uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar.
  • BENG 3 – Tot slot is de derde eis gericht op het percentage hernieuwbare energie dat door het gebouw moet worden opgewekt, afkomstig van zonnepanelen of windenergie. Dit wordt aangeduid als het aandeel hernieuwbare energie.

De vooraf toegepaste BENG berekening geldt als bewijs naar de gemeente dat het nieuwbouwproject voldoet aan de BENG eisen. Indien er geen BENG berekening is toegevoegd aan de bouwvergunning, dan wordt deze door de plaatselijke gemeente niet in behandeling genomen. De BENG berekening is dus van groot belang voor ieder nieuwbouwproject.

Natuurlijk maken de BENG eisen onderdeel uit van de huidige energietransitie en zorgen deze gestelde eisen ervoor dat er steeds meer Bijna Klimaat Neutrale Gebouwen in Nederland gebouwd worden en duiden zij de energieprestaties van een gebouw uit.

 

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button