Menu

Wat is een woonlastenverzekering?

Wat is een woonlastenverzekering en wanneer keren ze uit? Een woonlastenverzekering bestaat meestal uit 2 onderdelen namelijk:

  • Uitkering indien arbeidsongeschikt, uitkering mogelijk tot einde looptijd hypotheek.
  • Uitkering indien werkloos echter deze uitkering is altijd tijdelijk!

WW dekking minimaal bij woonlastenverzekering

Wat is een woonlastenverzekering?

Wat is een woonlastenverzekering?

Let dus op, vaak wordt verteld dat een woonlastenverzekering dekking biedt gedurende de looptijd van de hypotheek, dit betreft alleen de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De dekking voor werkeloosheid is nooit tot einddatum hypotheek !

Woonlastenverzekering kennen

Van de overheid ontvangt u ook tijdelijk een uitkering, daarna niets meer en in sommige gevallen een bijstandsuitkering, dit is afhankelijk van de gemeente. Vergeet a.u.b. 70% laatste loon. Uw adviseur kan u exact berekenen welke uitkering er moet komen uit een woonlastenverzekering.

Er zijn tot nu toe geen W.W. verzekeringen op de markt die tot aan het einde van de  looptijd van de hypotheek uitkeren. Even een voorbeeld van een W.W.-uitkering. John van Zaandam heeft reeds 7 arbeidsjaren erop zitten bij diverse werkgevers. John zal 7 maanden lang een W.W.-uitkering ontvangen. Gedurende de eerste 2 maanden ontvangt John 75% van zijn brutosalaris en gedurende de overige 5 maanden 70% van zijn laatstverdiende brutosalaris. Ik ga er even van uit dat John van de laatste 36 weken er 26 heeft gewerkt.

Nu hebben we Johan Regelaar uit Amersfoort, 39 dienstjaren bij diverse werkgevers gewerkt. Johan zal 38 maanden een  w.w. uitkering ontvangen. Maximale duur w.w. uitkering is dus 38 maanden. Ook hier geld dat hij de eerste 2 maanden 75% ontvangt en overige maanden 70% van zijn laatst verdiende brutoloon.
Let op, indien lager inkomen dan betaald u ook minder belasting dus dan zal de hypotheekrenteaftrek ook minder worden. Werk aan fiscale aanpassing anders moet u later veel geld in 1 keer terugbetalen.

Eigen middelen in Hypotheek

Meeste kopers hebben te weinig eigen middelen voor in de hypotheek. Ga naar onze homepage voor contact gegevens.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Gezinshypotheek

Lees meer
Samen met ouders een huis kopen

Samen met ouders een huis kopen

Lees meer

Familiehypotheek

Lees meer
Call Now Button